JAK PRZEKAZAĆ 1%

Wystarczy wypełnić odpowiednie pola w wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji Dobro Powraca (OPP). Rubryka ta znajduje się na ostatniej stronie zeznania podatkowego w który trzeba podać następujące informację:

  • NUMER KRS: 0000338878
  • W rubryce CEL SZCZEGÓŁOWY 1% wpisujemy: DOROTA TOMCZYK

Kwotę należnego podatku trzeba podzielić przez sto i zaokrąglić do pełnych dziesiątek w dół.
Np. kwotę 55,34gr zaokrąglamy do 55,30gr

Jeśli kwota nie zostanie zaokrąglona nie zostanie przekazana na rzecz fundacji.

(OPP)- Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane